اصل آموزشها در آپارات و یوتیوب

چرا اصل آموزشها داخل آپارات و یوتیوب گذاشته شده؟