دسته بندی: بررسی جوانب راه اندازی کسب و کار

چطوری به منافعی بیشتر از پولدار شدن برسیم

در کسبوکار چطوری به منافعی بیشتر از پولدار شدن برسیم

متن ویدئو قدم ۳۱ : چطوری به منافع بیشتر از پولدار …

ادامه مطلب
مهمترین عوامل موفقیت در کسب و کار

مهمترین عوامل موفقیت در کسب و کار

متن ویدئو قدم ۳۰ : مهمترین عوامل موفقیت در کسب و …

ادامه مطلب
در کسب و کار شریک بگیرم یا نگیرم

در کسب و کارم شریک بگیرم یا نگیرم؟

متن ویدئو قدم ۲۹ : در کسبوکارم شریک بگیرم یا نگیرم؟ …

ادامه مطلب
کسب و کار آفلاین بزنیم یا آنلاین یا هر دو؟

کسب و کار آفلاین بزنیم یا کسب و کار آنلاین یا هر دو ؟

متن ویدئو قدم ۲۸ : کسب و کار آنلاین بزنیم یا …

ادامه مطلب
تنهایی شروع کنم یا کارمند هم استخدام کنم؟

تنهایی شروع کنم یا کارمند هم استخدام کنم

متن ویدئو قدم ۲۷ : تنهایی شروع کنم یا کارمند هم …

ادامه مطلب
شرایط لازم برای راه اندازی کسبوکار مستقل

شرایط لازم برای راه اندازی کسب و کار مستقل

متن ویدئو قدم ۲۶ : شرایط لازم برای راه اندازی کسب …

ادامه مطلب