دسته بندی: یادگیری مهارتهای شغلی

نکات مهم کارآموزی

متن ویدئو قدم ۲۵ : نکات مهم در کارآموزی ! عزیز …

ادامه مطلب

جلو زدن از اوستا کار

متن ویدئو قدم ۲۴ : جلو زدن از اوستا کار ! …

ادامه مطلب

۳روش یادگیری مهارتهای شغل انتخاب شده

متن ویدئو قدم ۲۳ : سه روش یادگیری مهارتهای شغل انتخاب …

ادامه مطلب

دنبال یادگرفتن مهارتهای شغلی بودن یا نبودن!

متن ویدئو قدم ۲۲ : دنبال یادگرفتن مهارتهای شغلی بودن یا …

ادامه مطلب