فصل 6 بخش 3 (کسب و کار آنلاین بزنم یا آفلاین؟)

12/000تومان

این ویدئو آموزش بخش سوم ازفصل ششم دوره فراجامع صفر تا هزار کسب و کار است.

لطفا ابتدا بخش اول و دوم فصل ششم دوره فراجامع رو ملاحظه کنین سپس بخش سوم رو از این صفحه خرید کنین و ببینین.

عزیز داداش :
اگر همین مبلغ 12 هزار تومان رو هم نداری در مراحل خرید آموزش در قسمت کوپن تخفیف بنویس یامهدی.
این آموزش برای شما نظر مولایم صاحب الزمان است و مبلغ صفر میشود و نیاز به پرداخت نیست.