دسته بندی: راه اندازی کسبوکار آفلاین و جذب مشتری

تعریف برنامه ریزی، بررسی و تحلیل بازار، تعیین اهداف کسب و کار

متن ویدئو قدم ۳۴ : تعریف برنامه ریزی، بررسی و تحلیل …

ادامه مطلب

پیشگویی درباره موفقیت یا شکست شما در کسبوکار

متن ویدئو قدم ۳۳ : پیشگویی درباره موفقیت یا شکسمت شما …

ادامه مطلب

تفاوت کسبوکار آفلاین و کسبوکار آنلاین

متن ویدئو قدم ۳۲ : واقعا لازمه کسبوکار آفلاین بزنیم ؟ …

ادامه مطلب