دسته بندی: لایوهای آموزشی رشد کسب و کار

لایو شماره ۱۰ / هر چقدر فروش داری، بیشتر بفروش

https://dl.0ta1000kasbokar.com/videos/live10.mp4 مشاهده آموزش کامل در آپارات چرا همین جا نمیشه دید؟ …

ادامه مطلب

لایو شماره ۹ / مراحل فروش موفق در اینستاگرام قسمت سوم

https://dl.0ta1000kasbokar.com/videos/live9.mp4 مشاهده آموزش کامل در آپارات چرا همین جا نمیشه دید؟ …

ادامه مطلب
مراحل فروش موفق در اینستاگرام ، قسمت دوم

لایو شماره ۸ / مراحل فروش موفق در اینستاگرام ، قسمت دوم

https://dl.0ta1000kasbokar.com/videos/live8.mp4 مشاهده آموزش کامل در آپارات چرا همین جا نمیشه دید؟ …

ادامه مطلب
مراحل فروش موفق در اینستاگرام ، قسمت اول

لایو شماره ۷ / مراحل فروش موفق در اینستاگرام ، قسمت اول

https://dl.0ta1000kasbokar.com/videos/live7.mp4 مشاهده آموزش کامل در آپارات چرا همین جا نمیشه دید؟ …

ادامه مطلب
چطوری در کسب و کار تصمیم های بهتری بگیریم

لایو شماره ۶ / چطوری تصمیم های بهتری در کسبوکار بگیرم؟

https://dl.0ta1000kasbokar.com/videos/live6.mp4 مشاهده آموزش کامل در آپارات چرا همین جا نمیشه دید؟ …

ادامه مطلب
لایو شماره 5 معرفی یک شغل پولساز

لایو شماره ۵ / معرفی یک شغل پولساز

https://dl.0ta1000kasbokar.com/videos/live5.mp4 مشاهده آموزش کامل در آپارات چرا همین جا نمیشه دید؟ …

ادامه مطلب
رابطه جملات انگیزشی و رشد کسب و کار

لایو شماره ۴ / کج فهمی ها درباره : رابطه جملات انگیزشی و رشد کسبوکار

https://dl.0ta1000kasbokar.com/videos/live4.mp4 مشاهده آموزش کامل در آپارات چرا همین جا نمیشه دید؟ …

ادامه مطلب
لایو شماره 3 راه اندازی کسب و کار بدون سرمایه

لایو شماره ۳ / راه اندازی کسبوکار بدون سرمایه

https://dl.0ta1000kasbokar.com/videos/live3.mp4 مشاهده آموزش کامل در آپارات چرا همین جا نمیشه دید؟ …

ادامه مطلب
لایو شماره 2 فروش ندارم چیکار کنم؟

لایو شماره ۲ / فروش ندارم چیکار کنم؟

https://dl.0ta1000kasbokar.com/videos/live2.mp4 مشاهده آموزش کامل در آپارات چرا همین جا نمیشه دید؟ …

ادامه مطلب
live1

لایو شماره ۱ / عجیب ترین کمک داداش رضا به رشد کسبوکار شما

https://dl.0ta1000kasbokar.com/videos/live1.mp4 مشاهده آموزش کامل در آپارات چرا همین جا نمیشه دید؟ …

ادامه مطلب